dA lOgO download

FOXMON - manuálTu je popis funkcií programu FOXMON.
FOXMON je monitor/disassembler strojového kódu procesora Z80. Vie spracovávať všetky inštrukcie okrem niektorých "tajných". Nevie napr. INC HX a zobrazuje to ako INC H. Je určený hlavne na odlaďovanie programov a na písanie krátkych rutín priamo v strojovom kóde. Na rozdiel od iných monitorov nevie zobraziť obsah registrov procesora.
Pohyb po disassemblovanom texte sa uskutočňuje pomocou kláves 5, 6, 7 a 8. Aktuálna adresa (teda tá, na ktorú sa bude pokovať) je prvý riadok na obrazovke. Pri zadávaní číselných hodnôt je možné zadávať dec aj hexa hodnoty (s mriežkou, #FD).

Funkčné klávesy

Nasleduje popis funkcií, ktoré je možné previesť po stlačení príslušnej klávesy.

Q - návrat z monitora W - nastavenie breakpointu R - štart kódu T - vpisovanie textu I - operácie s blokom pamäti O - POKE P - print L - presun bloku pamäti A - zmena výpisu text/assembler S - save D - kalkulátor F - hľadanie reťazca G - hľadanie číselných hodnôt H - prepína zobrazenie HEX/DEC J - load B - binárna konverzia N - nasledujúca adresa M - nastavenie adresy monitorovania

Toť vsjo. Verím, že sa vám bude FOXMON páčiť a ak nie, tak smola...:)
POL/Phantasy